Hotline : 0999999999
Email : google@gmail.com
19
Th5

Thiết kế kiến trúc nhà ống hiện đại 4 tầng – Anh Quân – Hà Nội

  • Diện tích sàn: 60 (m2)
  • Tổng diện tích xây dựng: 250 (m2 )
  • Chủ đầu tư: Anh Quân
  • Địa chỉ :  Cầu Giấy – Hà Nội
  • Thiết kế : Công ty tư vấn kiến trúc nội thất Trang Kim Hà Nội.

Một số hình ảnh thiết kế kiến trúc nhà ống hiện đại 4 tầng – Anh Quân – Hà Nội

phoi-canh-kien-truc-nha-ong-4-tang-mat-tien-5m-v1

                Phối cảnh kiến trúc nhà ống hiện đại 4 tầng  –  v 1

phoi-canh-kien-truc-nha-ong-4-tang-mat-tien-5m-v2

                Phối cảnh kiến trúc nhà ống hiện đại 4 tầng  –  v 2

phoi-canh-kien-truc-nha-ong-4-tang-mat-tien-5m-v3

                Phối cảnh kiến trúc nhà ống hiện đại 4 tầng  –  v 3

Một số hình ảnh thiết kế kiến trúc nhà ống đẹp tham khảo:

thiet-ke-kien-truc-nha-ong-5-tang-1

Thiết kế  kiến trúc nhà ống hiện đại 5 tầng  –  1

thiet-ke-kien-truc-nha-ong-4-tang-2

      Thiết kế  kiến trúc nhà ống hiện đại 4 tầng  –  2

thiet-ke-kien-truc-nha-ong-5-tang-3

               Thiết kế  kiến trúc nhà ống hiện đại 5 tầng  –  3

thiet-ke-kien-truc-nha-ong-5-tang-1-tum-4

                Thiết kế  kiến trúc nhà ống hiện đại 5 tầng 1 tum –  4

thiet-ke-kien-truc-nha-ong-5-tang-1-tum-5

                      Thiết kế  kiến trúc nhà ống hiện đại 5 tầng 1 tum –  5

kien-truc-nha-ong-3-tang-1-tum-6

                   Thiết kế  kiến trúc nhà ống hiện đại 5 tầng 1 tum –  4

kien-truc-nha-ong-3-tang-1-tum66

                Thiết kế  kiến trúc nhà ống hiện đại 3 tầng 1 tum –  6

kien-truc-nha-ong-3-tang-1-tum7

                Thiết kế  kiến trúc nhà ống hiện đại 3 tầng 1 tum –  66

kien-truc-nha-ong-5-tang-1-tum-8

Thiết kế  kiến trúc nhà ống hiện đại 4 tầng   –  7